Dzisiaj w mieście Łęknica 22.11.2019

Łęknica.......Fürst Pückler-Muskauer Park

Fürst-Pückler-Muskauer Park -Viaduct

Łęknica-Figura Chrystusa Frasobliwego obok Kościoła p.w Świętej Barbary.

Leknica - Papstdenkmal

Fürst-Pückler Muskauer Park -Łęknica UNESCO World Heritage

Łęknica, Polska - Park Mużakowski - brama.

Łęknica, Polska - ul.Wiejska

Łęknica 2006-05-02 panorama z WP

jaz w Parku Mużakowskim / weir in Muskau Park

Scieżka widokowa w parku angielskim

Przed nami 830 hektarów parku po obu stronach granicy

Widok na mniejszą część , niemiecką

Scieżka widokowa na fragment niemiecki parku

Grenzübegang im Park. Die Stiftung »Fürst-Pückler-Park Bad Muskau« verwaltet und unterhält für den Freistaat Sachsen den deutschen Parkteil in partnerschaftlicher Kooperation mit den verantwortlichen Denkmalpflegern der Republik Polen

Łęknica-Figura Chrystusa Frasobliwego obok Kościoła p.w.Świętej Barbary.

Łęknica, Polska - Dom Kultury

Książe H. Puckler-założyciel parku

Most pieszy na Nysie Łużyckiej

Lubuskie Parki - Park Mużakowski

Ulica handlowa w Łęknicy.

Idziemy zwiedzać Park Mużakowski-wpisany na liste światowego dziedzictwa UNESCO

Jeden z wielu mostów, naprzeciw zamku , po naszej stronie

Widok na most dawniej graniczny

Schlossvorwerk, Park und Schloss

Neue Straßenbrücke 1

Park Mużakowski – największy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką, w województwie lubuskim, w powiecie Żarskim.

Lubuskie Parki - Park Mużakowski

Die Doppelbrücke

Fürst Pücklerpark - links Polen,rechts Deutschland

Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Park Mużakowski - Łęknica

Park Mużakowski - Łęknica

Park Mużakowski - Łęknica

Park Mużakowski - Łęknica

piękne zdjęcia miasta Łęknica
online album fotograficzny Łęknica foto mieszkańców miasta